Cykelbudet av Anders Teglund

Cykelbudet av Anders Teglund

Lillemor rekommenderar en välskriven berättelse som skildrar pandemins första år i dagboksform

Anders Teglund är pianist och förläggare. Tillsammans med Jonas Teglund driver han bok-, skiv- och produktionsbolaget Teg Publishing med namn som Ellen Sundberg, Mattias Alkberg, Martin Hederos, Marit Kapla, PO Tidholm och Annika Norlin i sin katalog. Namn som borde borga för en hyfsat stabil inkomst, även om kultursektorn inte alltid innebär att kunna skära guld med täljkniv. Men så slår den på alla sätt så förödande pandemin till och över en natt förändras Anders Teglunds möjligheter att livnära sig som kulturarbetare. Med en förhoppning om ett alternativt sätt att få ihop till brödfödan tar han jobb som cykelbud på Foodora. Parallellt väcks tanken att han samtidigt skulle kunna dokumentera samtiden. Inte minst pandemins framfart och vad den får för konsekvenser för kulturlivet men framförallt bidra till att öka förståelsen för och kunskapen om cykelbudens arbetsvillkor, och att de i förlängningen ska kunna förändras till det bättre. Omvärlden har börjar få upp ögonen för gigekonomin, inte minst genom de rosafärgade cykelbuden som ökar i antal i takt med att pandemin breder ut sig. Vilka är de som i ur och skur cyklar hem mat till alla hemmasittande studenter och distansarbetande kontorsmänniskor? Och vilket pris får cykelbuden betala för andras bekvämlighet?

Cykelbudet är en mycket välskriven berättelse där Anders Teglund i dagboksform skildrar pandemins första år, från den inledande oroväckande rapporteringen om en ny mystiskt sjukdom fram till sommaren 2021 då en viss lättnad tycks skönjas och boken ligger färdig för tryck. I takt med att passen som cykelbud blir allt fler lär sig Teglund mer och mer om de arbetsvillkor som styr budens vardag. Genom det egna arbetet men också genom att lyssna till vad de andra buden har att berätta, även om tillfällen till samtal är få. Foodora är inte direkt ett företag som bjuder in till samtal över en så självklar sak som en kafferast, utan buden får, när tillfälle ges, ”snika” till sig korta samtal när de möts i någon restaurang i väntan på leveranser som ska bli klara.

Cykelbudet är en berättelse med många olika teman, samtidigt som den i grunden är repetitiv, vilket förstärker skildringen av cykelbudens vardag som är just repetitiv: invänta en beställning via mobilen, snabbt ta sig till aktuell restaurang, stuva ner maten i den rosafärgade väskan, hitta och ta sig till kunden. Om och om och om igen. Oavsett väder med dåliga kläder, mer ofta än sällan på skrotcyklar som buden får stå för själva, utan möjlighet till välbehövliga raster – allt till oförskämt låg ersättning. Genom idogt arbete från Teglunds och flera andra cykelbuds sida tar sig Transport an kampen för ett kollektivavtal. Trots att jag vet hur kampen slutar, ett kollektivavtal kom faktiskt till stånd, är det riktigt spännande att ta del av vägen dit. Det är sällan som facklig kamp i nutid har skildrats på ett mer initierat och engagerat sätt.

Hur slutar då boken, förutom med ett kollektivavtal för cykelbuden? Jo, Teglund skriver på ett nytt kontrakt för Foodora. Han älskar ju att cykla! Några kommande spelningar har han också, lyckligtvis, på gång. Nu är det bara att hoppas att någon annan tar upp kampen för alla andra tillfällighetsarbetare. Och att Anders Teglund skriver fler böcker!

Rekommenderad av Lillemor Åkerman

Cykelbudet av Anders Teglund

Språk