Framtidens arab av Riad Sattouf

Framtidens arab av Riad Sattouf

Jenny har läst en självbiografisk serie som trots uppslitande familjerelationer är charmigt och roligt berättad.

Frankrike är ett land där serietraditionen är en stark och levande del av kulturen och den självbiografiska sviten Framtidens arab av den fransk-syriske författaren och tecknaren Riad Sattouf är ett utmärkt exempel på detta.

I Framtidens arab (som består av sex delar, varav fem har utkommit på svenska, jag väntar otåligt på översättningen av den sista delen) berättar Sattouf om sin uppväxt i Frankrike, Syrien och Libyen. Berättelsen tar sin början 1980 då han är två år gammal och i del fem har vi nått fram till Riads tonår under 1990-talet. Riads mamma är fransk och pappan syrier. De har ett stormigt äktenskap vars ständiga konflikter löper som en röd tråd genom alla delarna i serien. Sattouf växer upp i dragkampen mellan sina båda föräldrars, med tiden alltmer skilda, ideal och världsåskådningar. Klyftan mellan föräldrarna kulminerar i del fem som inleds med att pappan kidnappat Riads yngste bror och rest från deras hem i Frankrike tillbaka till Syrien. Det är naturligtvis ett stort trauma för alla i familjen, men samtidigt pågår Riads högstadieliv med trevande försök till kärlek, upptäckten av Lovecraft, Nirvana och serier.

De uppslitande familjerelationerna till trots är Framtidens arab otroligt charmigt och roligt berättad. Bråken inom familjen speglar den större konflikten mellan öst och väst, där Sattouf beskriver det tveeggade i att ha två olika identiteter, en arabisk och en fransk. Att mitt i detta utforska och forma sin egen identitet som ung individ blir till en rik källa att ösa ur för författaren och som uppväxtskildring är den oavbrutet intressant och fängslande.

Rekommenderad av Jenny Persson

Framtidens arab av Raid Sattouf

Språk