Boken kommer och talböcker

På biblioteken finns hjälp för dig som har svårt att läsa tryckta böcker. Vi har böcker med stor stil, lättlästa böcker, lättlästa böcker med CD samt talböcker. Har du svårt för att komma till biblioteket kan du fråga efter Boken kommer.

För dig som inte kan läsa vanlig tryckt text finns:

 • Storstil, böcker med extra stor stil
 • Lättläst, böcker skrivna på lätt svenska
 • Talböcker, inlästa böcker. Biblioteken skiljer på ljudböcker, som vem som helst får låna, och talböcker.

Boken kommer

Tjänsten Boken kommer finns till för dig som på grund av

 • långvarig sjukdom,
 • rörelsehinder eller
 • hög ålder

inte själv kan ta dig till biblioteket eller bokbussen.

Med hjälp av Boken kommer får du böcker hemkörda till dig från ditt bibliotek. Du kan självklart också välja att få hem ljudböcker, talböcker, filmer eller tidskrifter.

Tjänsten Boken kommer kostar ingenting.

Talböcker

En person med en läsnedsättning har rätt att låna talböcker.

Till exempel:

 • läs- och skrivsvårigheter
 • synnedsättning
 • andra fysiska funktionsnedsättningar som rörelsehinder och hörselskada
 • intellektuell funktionsnedsättning
 • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autism och ADHD
 • konvalescens

Talböcker görs i DAISY-format, som står för Digitalt Anpassat InformationsSYstem. Dessa kan läsas i dator eller i en speciell talboksspelare. Biblioteket har spelare till utlån.

Legimus

För dig som kan och vill ladda ner talböcker själv finns en app. Appen heter Legimus och kan installeras på en smart telefon eller surfplatta. Biblioteket hjälper till med inloggning.

För dig som har en taltidningsprenumeration finns tjänsten Talboken kommer,  som innebär att du får talböcker direkt ner i din spelare.

MTM

Myndigheten för tillgängliga medier MTM ansvarar för tillgången på anpassade medier. Du kan själv söka i MTM:s katalog som heter Legimus.

Punktskriftsböcker lånas direkt från MTM.

Om du inte kan komma till boken – kommer boken till dig.
Kontakta ditt bibliotek så får du hjälp med att låna de böcker som passar dig.

Avdelningen för tillgängliga medier

Miriam Hermanson
0340-886 08 eller 0732-02 15 27
miriam.hermansson@varberg.se

Anneli Skyggeson
0340-886 08 eller 0732-02 15 07
anneli.skyggeson@varberg.se

Ylva Lyshag
0340-886 08 eller 0734-48 26 37
ylva.lyshag@varberg.se

Språk