Uppstånden ifrån de döda

Uppstånden ifrån de döda

Att skriva en halv roman utan bokstaven a tordes vara omöjligt men icke. I Underskottet har Daniel Sjölin lyckats med just detta. Fredrik Svanå har läst boken som är ett experimentellt verk och ställer krav på sin läsare. Är det inte just det vi behöver ibland som läsande människor, något som utmanar oss intellektuellt? Samhällskritik och artificiell intelligens tillsammans med humor och allvar ger oss något att tänka på.

Language