Regler och avgifter

Här kan du läsa om lånetider, reservationer och avgifter

Lånekortet

För att få ett lånekort fyller du i dina uppifter här Skaffa lånekort

 • Barn under 18 år kan också få ett eget lånekort, men då behövs vårdnadshavares underskrift.
 • Lånekortet gäller på Stadsbiblioteket, Lokalbiblioteken, Campusbiblioteket och på Bokbussen.

Var försiktig med att låna ut ditt lånekort, det är en personlig värdehandling. Tänk på att det är du som ansvarar för alla lån som görs på ditt kort. Om du förlorar ditt kort anmäl det med en gång så att vi kan spärra det. Meddela oss om du byter adress.

Vårdnadshavare ansvarar för sina barns lån.

Omlån

 • Om du meddelat ditt bibliotek din e-postadress kan du få ett meddelande några dagar innan dina lån går ut.
 • Du kan låna om böcker och CD-skivor två gånger – men bara om ingen står i kö.
 • Ett omlån kan du göra direkt på biblioteket, på telefon eller varbergsbibliotek.se.

Reservationer

 • Om en bok du vill låna är utlånad kan du reservera den.
 • En reservation kan du göra direkt på biblioteket, på telefon eller varbergsbibliotek.se.
 • När boken finns tillgänglig meddelas du med brev, e-post eller SMS.

Lånetider

 • 4 veckor - Normal låneperiod för böcker
 • 2 veckor - Faktavideo och CD-rom 
 • 1 vecka - Tidskrifter, snabblån, DVD och barnfilmer

Variationer kan förekomma på ditt lokalbibliotek och på bokbussen.

 • Återlämningsdatum står på kvittot du får när du lånar.
 • Om du har fyllt 18 år måste du betala övertidsavgifter för materiel som inte lämnats tillbaka i tid.
 • Borttappade eller förstörda böcker och annat materiel ska ersättas.

Max antal lån

 • Max antal lånade medier per låntagare 100 st
 • Max antal reservationer per låntagare 30 st

Övertidsavgifter

 • Vuxna - per dag 2 kronor
 • Barn - Ingen avgift
 • Veckolån - per dag 5 kronor
 • DVD för barn - ingen avgift
 • DVD för vuxna - per dag 20 kronor
 • Tidskrifter - per vecka 5 kronor

Om din skuld överstiger 100 kronor spärras lånekortet tills du betalat avgiften.

Andra avgifter

 • Maximal förseningsavgift (per återlämningstillfälle) - 300 kronor
 • Ersättning av förkommet lånekort* - 20 kronor inkl 25% moms

Reservationsavgift

Fjärrlånsavgift (eller debiterad kostnad) - 40 kronor

Kopiering och utskrift

 • Kopiering/utskrift per sida A4 svartvitt - 3 kronor
 • Kopiering/utskrift per sida A4 färg - 5 kronor
 • Kopiering/utskrift per sida A3 svartvitt - 4 kronor
 • Kopiering/utskrift per sida A3 färg - 6 kronor

I alla avgifter för kopiering och utskrift ingår 25% moms

Förkommet material

 • Vuxenböcker - minimipris - 250 kronor
 • Barn- och ungdomsböcker - 100 kronor
 • Pekböcker - 50 kronor
 • CD-bok & mp3-bok - 200 kronor
 • DVD - 350 kronor
 • Tidskrifter - Faktiskt pris
 • Nytt/unikt material - Faktiskt pris

Sök

Språk