Tillgänglighetsredogörelse

Här kan du läsa om tillgängligheten på vår webbplats.

Tillgänglighet för bibliotekets webbplats

Biblioteken i Varberg står bakom den här webbplatsen.

Det här dokumentet beskriver hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service med eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från bibliotek.varberg.se på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan kontakta oss på:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

  • Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare. (WCAG A 1.3.1)
  • Det förekommer att tabeller används för styling. (DIGG R83)
  • Omslagsbilder saknar text om bilden saknas eller är dålig. (WCAG A 1.4.5)
  • Det går inte att navigera i alla delar av webbplatsen via tangentbord. (WCAG AA 2.4.5)

Vi arbetar med vår leverantör för att upprätthålla och förbättra tillgängligheten på webbplatsen. Vår ambition är att tillsammans med leverantör ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem under 2022.

Oskäligt betungande anpassning

Biblioteken i Varberg åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Timerfunktion som räknar ner innan sidan blir inaktuell

Enligt vår leverantör kommer det att krävas mycket arbete för att åtgärda dessa problem och det kommer inte att kunna åtgärdas under 2022.

Hur vi testat webbplatsen

Vår leverantör har följt WCAG 2.1 AA vid utveckling och design av webbplatsen.

Vi har uppskattat tillgängligheten utan granskning. Vi kommer att genomföra granskningar under 2023.

Biblioteken i Varberg publicerades 17 juni 2022.

Sök

Språk